Nowe badania pokazują, że wdrożenie chmury przyspiesza transformację IT...

Nowe badania pokazują, że wdrożenie chmury przyspiesza transformację IT

Dojrzała technologia chmurowa (zwłaszcza OpenStack), infrastruktura definiowana programowo, kontenery i DevOps rozwijane są przez specjalistów IT, aby poprawić zwinność, zmniejszyć ryzyko i obniżyć wydatki.

Infrastruktury chmurowe dynamicznie się rozwijają, przyspieszając tym samym transformację IT we współczesnych przedsiębiorstwach. Organizacje, dzięki wykorzystaniu infrastruktury definiowanej programowo (Software-defined infrastructure), kontenerów i narzędzi DevOps, są w stanie sprostać wymaganiom dzisiejszego rynku.

Badania te dostarczają informacji na temat tego, co przyczynia się do szybkiego rozwoju technologii i strategii oraz dlaczego dla specjalistów IT chcących poprawić zwinność, zmniejszyć ryzyko i obniżyć wydatki istotne jest wspieranie transformacji.
Badania obejmują:

  • Rozwój chmur zmierza w kierunku hybryd – technologia chmurowa osiągnęła dojrzałość w takim stopniu, że wiele firm decyduje się na wprowadzeni strategii cloud-first (ang. najpierw chmura) czy nawet cloud-only (ang. tylko chmura). Prognozowany jest dalszy wzrost zainteresowania chmurami, szczególnie hybrydowymi (66% respondentów) i prywatnymi (55%). 36% ankietowanych zauważa rozwój chmury publicznej, a ponad 60% wskazało redukcję kosztów jako przyczynę wprowadzenia chmury. Inne powody: poprawa wydajności (59%), konsolidacja centrum danych (58%), poprawa elastyczności i innowacyjności przedsiębiorstwa (57%). Modele prywatne i hybrydowe preferowane są dla kluczowych obciążeń firmowych. Natomiast 89% respondentów stwierdziło, że chciałoby odejść od rozwoju chmury publicznej na rzecz ich własnej, prywatnej chmury.
  • SDI jest przyszłością – 95% respondentów uważa, że infrastruktura definiowana programowo (SDI) jest przyszłością centrów danych. Osoby te dostrzegają wiele biznesowych i technologicznych zalet płynących z SDI, włączając szybszą dostawę zasobów IT (65%), uproszczone zarządzanie centrami danych (63%) czy możliwość wykorzystania nowoczesnych metod, takich jak DevOps i chmury hybrydowe (51%).
  • DevOps przenosi się do rzeczywistości – firmy nadają priorytet metodyce DevOps. Aż 86% respondentów dostrzega w DevOps przyszłość strategii informatycznych. Realizacja metodyki DevOps może być złożona, jednak SDI zapewnia elastyczną i modułową infrastrukturę chmury.
  • Implementacja kontenerów rośnie – 27% firm używa obecnie kontenerów, a kolejne 44% planuje wykorzystać je w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Wiele osób dostrzega w kontenerach udogodnienie dla DevOps, ponieważ pomagają organizacjom lepiej alokować zasoby, przyspieszają rozwój aplikacji i poprawiają niezawodność i mobilność chmury.
  • Umiejętności i doświadczenie nadal stanowią największe obawy – prawie trzy czwarte organizacji nadal martwi się brakiem odpowiednich umiejętności na rynku związanych z przenoszeniem usług do chmury. Obawa ta nie dotyczy jednak ich własnych organizacji. Liderzy IT twierdzą, że ważne jest rozwijanie umiejętności z zakresu prywatnych chmur (97%), hybrydowych (94%) i analityki (93%), a także zagadnień dotyczących Internet of Things (ang. Internet Rzeczy) (91%), DevOps (89%) i OpenStack (85%). Ponad połowa uważa, że odpowiedzialność za rozwijanie nowych umiejętności leży po stronie pracowników, a nie organizacji.

OpenStack staje się coraz bardziej popularny. Wśród badanych firm 23% wdrożyło OpenStacka (z 15% w 2015 r.). 85% wszystkich ankietowanych korzysta z OpenStacka lub zamierza go używać. Firmy inwestują w tę prywatną, open souce’ową technologię ze względu na jej elastyczność, możliwości integracji i obniżenia kosztów.

Niezależne badania rynku dokonane przez Insight Avenue na zlecenie firmy SUSE obejmowały przeprowadzenie ponad 1400 ankiet. Wszyscy respondenci to osoby decyzyjne pochodzące z 20 różnych krajów. Pracują oni dla firm zatrudniających ponad 250 pracowników, a 48% z nich reprezentuje firmy zatrudniające ponad 1000 osób.

Wyniki badań i więcej informacji o OpenStacku można znaleźć na stronie https://www.suse.com/solutions/cloud/