Dlaczego Open Source?...

Dlaczego Open Source?

Oprogramowanie Open Source, to dziś jeden z podstawowych kierunków i źródeł rozwoju IT na Świecie. Jego dotychczasowa popularność, szczególnie ceniona w środowiskach developerskich, zamieniła się w standard używany przez administrację publiczną, wielkie przedsiębiorstwa, małe i średnie firmy.

Wynika to nie tylko z możliwości redukowania kosztów IT, ale głównie z zalet, jakie stosowanie rozwiązań otwartych daje jego użytkownikom. Bezpieczeństwo, ciągły i stosunkowo łatwy rozwój, elastyczność, interoperacyjność, baza dla własnych rozwiązań biznesowych, to tylko niektóre z zalet oprogramowania o otwartym kodzie.

Cechy te nie dotyczą tylko oprogramowania, ale również innych, otwartych projektów jak open content czy otwarte zasoby. Pęd do wiedzy i rozwoju zawsze był dla ludzkości impulsem do tworzenia coraz doskonalszych rozwiązań. Były one jednak trudniej osiągalne dla jednostek lub zamkniętych grup. Wyjątkowość rozwiązań otwartych polega na tym, że jego twórcami są niejednokrotnie grupy programistów z całego świata, którzy jednoczą się we wspólnym celu. A tym celem jest wytworzenie rzeczy jak najbardziej użytecznej, z której sami korzystają ale i pozwalają korzystać innym.

Nie ma dziś na świecie firmy, która mogłaby zatrudnić tak wielką rzeszę programistów, jakią dysponuje ruch Open Source. Dlatego jeśli chcesz do niego dołączyć, zapraszamy na bliższe spotkanie z technologią i społecznością Open Source. Odbędzie się ono już 26 kwietnia 2016, podczas dziewiątej edycji konferencji Open Source Day!

Więcej informacji na stronie wydarzenia: opensourceday.pl