Co daje Software-defined storage? Firma SUSE przeprowadziła badania...

Co daje Software-defined storage? Firma SUSE przeprowadziła badania

Software-defined storage (SDS) bardzo szybko staje się w przedsiębiorstwach rzeczywistością. Aż 95% firm wyraża zainteresowanie tym elastycznym rozwiązaniem przechowywania danych i blisko 2/3 (63%) twierdzi, że ich organizacja rozpocznie wdrażanie SDS w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Tak wynika z badania zleconego i opublikowanego przez dostawcę rozwiązań Open Source, firmę SUSE.

Firmy dostrzegają w Software-defined storage następujące korzyści biznesowe i technologiczne:

  • Niższe koszty posiadania – 81% respondentów znajduje biznesowe uzasadnienie dla SDS, a 72% coraz częściej ocenia ilość magazynowanych danych w oparciu o całkowity koszt posiadania w czasie. 73% zgadza się, że każda firma przechowuje dane, z kolei korelacja między przechowywaniem danych, a krytycznymi kwestiami biznesowymi wzmacnia się
  • Wyższy poziom skalowalności – 96% firm wykazuje aprobatę dla skalowalności SDS
  • Zwiększona wydajność – główną oczekiwaną korzyścią ponad połowy respondentów (52%) jest poprawa wydajności systemu. Inne oczekiwania to: ułatwienie korzystania z nowoczesnych aplikacji internetowych, mobilnych i dużych aplikacji/usług, obniżenie kosztów obsługi technicznej, wsparcie innowacji/otwartych modeli biznesowych oraz łatwość wdrożenia
  • Dążenie do najnowszej technologii – ponad połowa respondentów uważa, że wdrożenie w chmurze (54%) i analizy big data (50%) są znaczącymi trendami, które przyspieszają firmy do ruchu w kierunku SDS.

Zainteresowanie Software-defined storage rozciąga się ponadto na technologię bazową, ponieważ 75% firm bierze pod uwagę możliwość wprowadzenia Open Source’owych rozwiązań do ich infrastruktury pamięci masowej. 42% już rozważa wprowadzenie Open Source’owych technologii.

Nie jest tajemnicą, że dane rosną i będą rosły w zdumiewającym tempie, zatem konieczne jest, by rozwiązania były skalowalne i niedrogie – powiedział Gerald Pfeifer, wiceprezes SUSE ds. produktów i technologii. To badanie potwierdza, że firmy aktywnie poszukują sposobów rozwiązania tego fenomenu, a Software-defined storage sprosta temu wyzwaniu. SUSE chce pomagać klientom w zarządzaniu tymi danymi za pomocą Open Source’owych rozwiązań, które są skalowalne, a ich model cenowy jest niezwykle atrakcyjny.

SUSE współpracuje z Open Source’owym projektem Ceph, w celu dostarczenia inteligentnej, skalowalnej i atrakcyjnej cenowo technologii pamięci masowej. Aby uzyskać więcej informacji o Software-defined storage, odwiedź strony:

https://www.suse.com/promo/software-defined-storage/ceph/
https://www.suse.com/products/suse-enterprise-storage/