ABC certyfikacji Red Hat – Część I: Red Hat Certified System Administrator...

ABC certyfikacji Red Hat – Część I: Red Hat Certified System Administrator

Certyfikowane szkolenia Red Hat są jednymi z najbardziej wartościowych i poszukiwanych szkoleń technicznych w obszarze IT. Kursy te są nastawione na przekazywanie wiedzy stricte praktycznej.

W istotnym stopniu polegają na ukierunkowanej, samodzielnej pracy uczestników kursu, którą wykonują pod nadzorem instruktorów. Całość szkolenia może (ale nie musi) kończyć egzamin, który weryfikuje i potwierdza zdobytą wiedzę.

Część I: ścieżka RHCSA

Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) jest pierwszym etapem na drodze edukacyjnej, przeznaczoną dla specjalistów zainteresowanych obsługą produktów rodziny Red Hat. Ukończenie kursów i egzaminu z tej ścieżki pozwala uczestnikom uzyskać praktyczne umiejętności z zakresu administrowania systemem Red Hat Enterprise Linux oraz ceniony na rynku IT certyfikat zawodowy RHCSA.

Posiadanie tego certyfikatu jest z kolei warunkiem koniecznym przy ubieganiu się o kolejny, wyższy stopień certyfikacji zawodowej: RHCE – Red Hat Certified Engineer.

W zależności od poziomu posiadanych przez kandydatów umiejętności wyjściowych w zakresie systemów Linux istnieje kilka możliwych dróg dojścia do certyfikatu RHCSA.

Dla osób bez żadnego wcześniejszego doświadczenia z systemami Linux zalecana jest pełna ścieżka szkoleniowa, na którą składają się kursy:

RH124 – Red Hat System Administration I (5 dni)
RH135 – Red Hat System Administration II+RHCSA exam (4 dni + 0,5 dnia egzamin)

lub w wariancie z odroczonym egzaminem:

RH124 – Red Hat System Administration I (5 dni)
RH134 – Red Hat System Administration II (4 dni)
EX200 – RHCSA Exam (0,5 dnia)

Osoby posiadające wcześniejsze, 1-3 letnie, doświadczenie w pracy z systemami Linux (tzw. młodsi administratorzy), mogą skorzystać ze ścieżki przyspieszonej, na którą składa się kurs:

RH200 – RHCSA Rapid Track Course with RHCSA exam (4 dni + 0,5 dnia egzamin)

lub w wariancie z odroczonym egzaminem:

RH199 – RHCSA Rapid Track course (4 dni)
EX200 – RHCSA Exam (0,5 dnia)

Sprawdzenie umiejętności kandydatów:

W celu dokonania właściwej oceny umiejętności, przed wyborem konkretnego szkolenia, wspólnie z firmą Red Hat zalecamy kandydatom wypełnienie testów sprawdzających udostępnionych na stronie:

Red Hat Skills Assessment

Poniżej graficzny schemat szkoleń Red Hat, ze ścieżek RHCSA i RHCE, uwzględniający początkową wiedzę uczestników szkoleń w zakresie systemów Linux.